Als het beheer van financien moeilijk is...Niet iedereen heeft de mogelijkheid om de financien door familieleden of vrienden te laten regelen. En soms is dit ook niet wenselijk. U heeft dan misschien het gevoel dat uw zelfstandigheid wordt aangetast en dat u verplichtingen heeft tegenover anderen waar u zich onplezierig bij voelt. Daarom zijn er in Nederland onafhankelijke professionele instanties die het beheer van de financien overnemen van meerderjarigen. Stichting BELANA Bewind & Inkomensbeheer is een van die instanties.

BELANA Bewind & Inkomensbeheer is een stichting die haar dienstverlening zonder winstoogmerk aanbiedt.
Stichting BELANA Bewind & Inkomensbeheer werkt met slagvaardige en goed opgeleide bewindvoerders, waarbij persoonlijke ondersteuning en begeleiding een voorwaarde is.

Schuldhulp

Wanneer uitgaven veel hoger zijn dan de inkomsten en de schulden de ondernemer boven het hoofd dreigen te groeien, bieden wij gespecialiseerde schuldhulpverlening aan. Voor deze specifieke vorm van schuldhulpverlening aan ondernemers met (problematische)schulden hebben wij zelf de benodigde kennis en expertise in huis. Ook kan, in samenwerking met ons administratief bedrijf, budgetbegeleiding en budgetbeheer ingezet worden. Wij doen er alles aan om de ondernemer in elke situatie een passend financieel arrangement te bieden.

lees meer >>

Jan 7, 2013

Kabinet regelt aftrek rente voor huizenverkopers met een restschuld

Dit voorstel hebben minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geven daarmee gevolg aan een afspraak uit het Regeerakkoord. meer nieuws >>

Copyright 2012 Belana - Bewind     |     Ontwerp en ontwikkeling SILVERBEE